Turnusy PHT a tréninkové skupiny

Skupiny dělíme podle výkonnosti, tak aby hráči mohli zvyšovat svoji úroveň společně. Zejména v nižších skupinách trénujeme v malých počtech. Dá se tak lépe věnovat technice a obecně základům.

Tréninkový plán připravují trenéři vždy pro každý turnus a každou skupinu. Bývá zvykem, že v první polovině je kladen důraz na bruslení a až ve druhé polovině turnusu se důraz přesouvá na další herní dovednosti. Ale bez obav. K puku se dostaneme nejpozději na druhém tréninku a pak už je s námi až do konce turnusu. Na posledních trénincích se také připravujeme na náš závěrečný zápas.

Začátečnické skupiny jsou uzavřené, během turnusu spolu trénují stále titíž hráči, díky čemu trenér hráče zná a znají se i hráči navzájem. Nelze se přihlásit na jednotlivý trénink. Zejména v nižších skupinách udržujeme malý počet hráčů a trenér využívá pomoc asistentů.

Základní skupiny, tedy P, A, B, C a D, mají trénink jednou týdně po dobu trvání turnusu. Celkem však u nás lze trénovat na ledě až 5x týdně (skupinové tréninky).

Doplňkové skupiny jsou rozšířením základního tréninku a lze je navštěvovat pouze zároveň s některou základní skupinou. Otevírají se podle zájmu hráčů. Může jít o drilovací, střeleckou, herní anebo podle zájmu jinou na míru vytvořenou skupinou.
Trénovat na ledě se u nás dá až 4x týdně.

Termíny

Den a čas tréninku pro každou skupinu určujeme až podle možností hráčů ve skupině. Drtivé většině hráčů proto termín tréninku vyhovuje.

Přípravka

Je zvláštní skupinou. Začínající bruslaři zde získávají návyky pro správnou techniku. Učí se základy hokejového bruslení a další dovednosti tak, aby byli schopni nastoupit do skupiny A. Tuto skupinu také často volí hráči, kteří cítí rezervy a chtějí získat správné základní návyky a dovednosti pro moderní powerskating.

Skupina A

Skupina se ještě věnuje základům hokejového bruslení a nejzákladnější práci s kotoučem. Tyto již přenáší do prvních kombinačních a herních cvičení.

Skupina B

Základní powerskating. Dost času se věnuje hokejovým dovednostem, často kombinačním a v druhé polovině situačním cvičením.

Skupina C

Ostřílenější hráči a tomu odpovídající tréninky. (Skupina otevřená pro veřejnost)

Skupina D

Hráči v Déčku již hrají některou nižší soutěž anebo na to pomýšlejí. (Skupina otevřená pro veřejnost)

Golmani

Trénují ve dvojicích až trojicích na ledě s některou skupinou. Polovinu turnusu individuální tréninky s trenérem se zaměřením na techniku a pohyb v brance. Během turnusu také chytají ve vybraných trénincích a zápasech PHT