Individuální tréninky

Individuální tréninky powerskatingu na veřejných brusleních

Bruslení a hokejové bruslení nemusí být vždy totéž. Termín powerskating vystihuje dovednosti při nichž hráč dokáže využívat jízdy v hranách, své váhy a těžiště a bruslí rychleji a obratněji s menším výdejem energie. Získat správné základní návyky je důležité pro další budování techniky bruslení. Individuální trénink se také může zaměřit na hráčovi mezery a nedostatky. Pokud hráč ve svojí tréninkové skupině vše zvládá, ale chybí mu konkrétní dovednost, například že se nedokáže postavit na vnější hranu nože, neví přesně jak na překládání vzad, apod.. potom je individuální trénink ideálním řešením.

Individuální trénink pro 4-5 hráčů na vlastním ledě

Výuka bruslení pro veřejnost na veřejných brusleních

Bruslení je krásný sport a nemusí být vždy spjat s hokejem. Pro dospělého člověka může navíc být obtížné a někdy i nebezpečné pokoušet se naučit bruslit zcela sám. Výuka bruslení pro veřejnost klade menší důraz na obratnost a více se soustředí na správné návyky pro bezpečné bruslení. Hlavním cílem je získat na bruslích stabilitu, předejít zlozvykům, které mohou být nebezpečné a naopak osvojit si správné návyky.

Programy individuální suché přípravy

Individuální cvičené v tělocvičně slouží k řešení specifických potíží jednotlivců. Více informací na stránce Off-ice programy