Pokročilí amatéři

Hráči, kteří hrají hokej více let, častokrát se účastní některé amatérské soutěže. Někteří na sobě stále chtějí systematicky a pravidelně pracovat, jiní by rádi, ale hrají tolik, že víc času již hokeji věnovat nemohou. Velkou část tvoří hráči, kteří dosáhli svojí úrovně a již vyhledávají spíš občasný udržovací trénink.

To vše jsou hráči skupin C a D.

Tyto skupiny jsou otevřené veřejnosti právě proto, aby vyhověli všem hráčům příslušné úrovně. Na rozdíl od začátečnických skupin, hosté na tréninku totiž hráče této úrovně již nepřekvapí.

Přestože je lze navštěvovat ad-hoc, mají i tyto dvě základní tréninkové skupiny svůj promyšlený tréninkový plán. Také trvají celý turnus a lze se do nich zapsat i pravidelně, tak jako do ostatních základních skupin. Takoví hráči mají k dispozici všechny výhody Hráčů PHT.